Bostadsprojekt åt JM, 100 bostäder på Lidingö, Dalenumområdet

2013-08-01