Nytt bostadsprojetk åt JM. Ceremonien 114 bostäder.

Projektet ligger i Bromma.

2015-02-01