Samarbetsprojekt med JM och PEAB, Stockholm Lighthouse

Vi utför på totalentreprenad VS arbeten när 226 bostäder byggs vid kajkanten på Kvarnholmen.

Det är ett samarbetsprojekt med JM och PEAB. Ordervärdet är ca 22 MKR.

2015-03-01