Tibbelin & Partners blir filial till Samsons Rör AB

Den 1 juli har Lennart Tibbelin med personal övergått till Samsons Rör AB som en filial med namnet Tibbelin & Partners. Verksamheten fortgår i övrigt som vanligt. Vi ser det som stort tillskott att förstärka vår serviceverksamhet med den erfarenhet och kunskap som Tibbelin & Partners förfogar över. Samtidigt får Tibbelin & Partners mer resurser så att verksamheten kan fortsätta att utvecklas. Vi hälsar alla Lennarts kunder välkomna till oss.

2015-07-01