Installation av värmepumpar åt Danderyds Kommun

Danderyds Gymnasium sänker elförbrukningen genom installation av 2 st större uteluftvärmepumpar. Samsons Rör har tidigare satt in ca 10 bergvärmepumpar åt kommunen 2013-2014.

2015-06-01