Bilen

Ett par nöjda röster

                                                                                                                 . 

JM - Nyproduktion bostäder 

"Samsons Rör var med på resan"

Samsons rör har dragit alla rörinstallationer i 146 bostäder i det nybyggda bostadsområdet Dalenum, Lidingö.

"Vi har kämpat med det här byggprojektet och nu är det bara målgången kvar. Samsons har varit med på den resan. Vi har haft våra meningsskiljaktigheter, men vi har löst allt. Husen blev färdiga och inflyttningen kunde ske i tid. Kenth Hafdell på Samsons har verkligen jobbat för att det ska bli bra. När de började jaga på oss när det gäller tidplanen blev jag riktigt nöjd, då kändes det att vi kommit långt med samarbetet."

Mikael Mattsson, projektledare för byggprojektet Dalenum, Lidingö, JM.

 

"Man känner när hjulen snurrar i samma takt"

JM Bostad upphandlade Samsons Rör för VS-installationer i de första två etapperna av nybyggnadsprojektet Ceremonien, med 182 nya bostäder i Nockeby, Bromma. Just nu pågår förhandling om den tredje etappen.

"Vi valde Samsons för att vi ansåg dem kompetenta och prisvärda. Mikael Johansson, kalkylansvarig på Samsons, är noggrann och snabb i anbudskommunikationen vilket jag uppskattar. I sådana här affärer känner man från bägge håll när hjulen snurrar i samma takt-när det funkar helt enkelt. Det har det gjort med Mikael!"

Anders Fredriksson, inköpare bostäder, JM

 

Näckrosen, BRF, Solna, 521 bostäder - Serviceavtal

"Ordermottagaren Lotta Neiderstam är fantastisk"

Bostadsrättsföreningen Näckrosen har 521 bostäder i sitt bestånd. Föreningen har ramavtal där Samsons Rör  fungerar som "husröris" och rycker ut när det behövs - ofta med kort varsel.

"Vi har ganska gamla hus, byggda 1947, och det är många ´habrovinkler` med dem. Lotta är alltid trevlig och visar stor förståelse när vi ringer och  och säger att ´ni måste komma nu!` Hon är väldigt kunnig - det är aldrig några långbänkar utan snabb prioritering. Också rörmokarna är väldigt omtyckta i föreningen. Nyligen fick Samsons i uppdrag att byta alla backventileri två hela hus. Senare ringde en medlem och höjde killarna till skyarna."

Bonnie Simms, Ordförande BRF Näckrosen, Solna 

 

Upplands Brohus - Avloppsspolning 

På uppdrag av Upplands-Brohus har Samsons Rör genomfört flera systematiska avloppsspolningar i Upplands-Brohus fastighetsbestånd i Kungsängen och Bro. De har även anlitats flera gånger för att bygga om badrum i lägenheter och för löpande arbeten med diverse VVS-reparationer.

–Samarbetet har fungerat bra, med snabb och god service. Eftersom Samsons Rör som vår underentreprenör blir vårt ansikte utåt har vi också ställt höga krav på service och kvalitet i jobbet. Detta har de visat att de klarar av mycket bra.

Tobias Pettersson, AB Upplands-Brohus

Veidekke - Nybyggnation av bostäder 

Veidekke är en av Samsons Rör största uppdragsgivare och projekten består mest av nybyggnationer av bostäder.

–För att kunna bygga bostäder måste man kunna bostäder för att få det att fungera. Samsons Rör har med ett flertal bostadprojekt visat att de kan bostäder. Det som gör installationsjobb inom VVS så viktiga är att det handlar om stora investeringar. Det är väldig viktigt att de företag vi väljer kan hantera detta. Det är därför vi väljer att anlita företag som vi kan lita fullt ut på.

Ingemar Jakobsson, regionutvecklare, Veidekke AB

 

 Väsbyhem - avtal för rörservice

"Kommunikation är svårt, men så otroligt viktigt"

Väsbyhem har anlitat Samsons Rör för att utföra löpande servicearbeten i lägenheter och lokaler samt byte av av föravstängningsventiler och blandare i kök-, tvättställ och dusch, i tre av sina bostadsområden.

"Samarbetet fungerar bra. De lyssnar på vad man säger och har en hög servicegrad nr det gäller förslag på lösningar. Kommunikation är svårt men så otroligt viktigt-det tycker jag fungerar på Samsons Rör.

Tomas Ekblom, underhållsplanerare, Väsbyhem

 

 WSP - Ombyggnad och modernisering av Hötorgshallen

Samsons Rör har utfört entreprenadarbeten i Hötorgs-hallen på uppdrag av Skanska. WSP har svarat för projektledningen på uppdrag av Stockholm Stad Fastighetskontoret. Projektet innebar renovering och ombyggnad och utfördes med kvarsittande hyres-gäster som under tiden fick husera i provisoriska butiker. Bland annat har Samsons Rör installerat en ny processkylacentral, ett distributionssystem till butikernas kyldiskar, nya fläktrum och ett värmeåtervinningssystem.

– Anledningen till att WSP valde att samarbeta med Samsons Rör var att de vid upphandlingen presenterade ett attraktivt anbud där de hade inkluderat processkyla. Under projektets gång visade Samsons Rör upp en stor samarbetsvilja, kunnande och kapacitet för en så pass komplex entreprenad uppdelad i många etapper. De har också utfört sina arbeten i tid och med gott resultat. Dessutom har de hanterat situationen med kvarsittande hyresgäster på ett bra sätt och visat hänsyn till deras önskemål. Vi kommer definitivt att samarbeta med Samsons Rör fler gånger i framtiden.

Olov Zetterlund, WSP Management