GDPR

GDPR

GDPR

GDPR

Samsons Rör - GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi på Samsons Rör AB informera hur vi hanterar de personuppgifter som ni lämnar till oss.

Samsons Rör AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra avtal. De personuppgifter som du lämnat till oss kommer vi att lagra i vårt affärssystem och används för att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete. De personuppgifter vi lagrar under samarbetets gång kan komma att ändras, kompletteras eller tas bort på er begäran. Uppgifterna kommer att lagras till dess att vårt samarbete avslutas, därefter så länge som lagstiftningen säger.

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare eller delas med andra. Läs mer här.

Den tillsynsmyndighet som tar emot klagomål är datainspektionen och dit vänder du dig om du inte är nöjd med hur personuppgifterna behandlas.

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

En del av Assemblin

© SAMSONS RÖR AB

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

Din VVS-montör i Stockholm