Entreprenader

Entreprenader

Entreprenader

Entreprenader

VVS-Lösningar för stora projekt

Du kan känna dig trygg med att Samsons Rör levererar skräddarsydda lösningar och hanterar de unika behoven stora kommersiella och industriella projekt möter. Oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller uppgradering av befintliga system, använder vi oss av de senaste teknikerna och materialen för att säkerställa hållbara och effektiva resultat.

Inom budget och tidslinjer

Sedan första veckan har alla våra medarbetare lärt sig vikten av att komma till plats vid avtalad tid och hur det positivt påverkar vårt arbete.

Vårt fokus ligger på att leverera resultat som gör beställarna nöjda och skapar lojalitet samt återkommande affärer. Det är på detta sätt som Samsons Rör har lyckats behålla många samarbetspartners och ramavtal.

Certifierade och kvalificerade

Alla våra medarbetare är noggrant utvalda baserat på utbildning, erfarenhet, certifieringar.

Certifierade och kvalificerade

Alla våra medarbetare är noggrant utvalda baserat på utbildning, erfarenhet, certifieringar.

Certifierade och kvalificerade

Alla våra medarbetare är noggrant utvalda baserat på utbildning, erfarenhet, certifieringar.

Certifierade och kvalificerade

Alla våra medarbetare är noggrant utvalda baserat på utbildning, erfarenhet, certifieringar.

Energieffektiva VVS-system med minimal miljöpåverkan

När Samsons Rör arbetar med entreprenad inkluderas planering och design av VVS-system enligt specifika byggnadsbehov och verksamhetskrav. Vi ansvarar för installationen av olika VVS-komponenter samt driftsättning och testning för att säkerställa att systemen fungerar korrekt.

Kontinuerligt underhåll och service erbjuds för att optimera systemens prestanda över tid, samtidigt som vi strävar efter att minimera miljöpåverkan och maximera energieffektiviteten.

Samsons Rör erbjuder:

 • Installation av värmesystem och kylsystem

 • Driftsättning och testning av VVS-system

 • Energi- och miljöeffektivitet optimering

 • Underhåll och service av VVS-system

 • Planering och design av VVS-system

 • Rördragning av VVS-ledningar

 • Installation av VVS-armaturer

 • Installation av avloppssystem

Energieffektiva VVS-system med minimal miljöpåverkan

När Samsons Rör arbetar med entreprenad inkluderas planering och design av VVS-system enligt specifika byggnadsbehov och verksamhetskrav. Vi ansvarar för installationen av olika VVS-komponenter samt driftsättning och testning för att säkerställa att systemen fungerar korrekt.

Kontinuerligt underhåll och service erbjuds för att optimera systemens prestanda över tid, samtidigt som vi strävar efter att minimera miljöpåverkan och maximera energieffektiviteten.

Samsons Rör erbjuder:

 • Installation av värmesystem och kylsystem

 • Driftsättning och testning av VVS-system

 • Energi- och miljöeffektivitet optimering

 • Underhåll och service av VVS-system

 • Planering och design av VVS-system

 • Rördragning av VVS-ledningar

 • Installation av VVS-armaturer

 • Installation av avloppssystem

Energieffektiva VVS-system med minimal miljöpåverkan

När Samsons Rör arbetar med entreprenad inkluderas planering och design av VVS-system enligt specifika byggnadsbehov och verksamhetskrav. Vi ansvarar för installationen av olika VVS-komponenter samt driftsättning och testning för att säkerställa att systemen fungerar korrekt.

Kontinuerligt underhåll och service erbjuds för att optimera systemens prestanda över tid, samtidigt som vi strävar efter att minimera miljöpåverkan och maximera energieffektiviteten.

Samsons Rör erbjuder:

 • Installation av värmesystem och kylsystem

 • Driftsättning och testning av VVS-system

 • Energi- och miljöeffektivitet optimering

 • Underhåll och service av VVS-system

 • Planering och design av VVS-system

 • Rördragning av VVS-ledningar

 • Installation av VVS-armaturer

 • Installation av avloppssystem

Energieffektiva VVS-system med minimal miljöpåverkan

När Samsons Rör arbetar med entreprenad inkluderas planering och design av VVS-system enligt specifika byggnadsbehov och verksamhetskrav. Vi ansvarar för installationen av olika VVS-komponenter samt driftsättning och testning för att säkerställa att systemen fungerar korrekt.

Kontinuerligt underhåll och service erbjuds för att optimera systemens prestanda över tid, samtidigt som vi strävar efter att minimera miljöpåverkan och maximera energieffektiviteten.

Samsons Rör erbjuder:

 • Installation av värmesystem och kylsystem

 • Driftsättning och testning av VVS-system

 • Energi- och miljöeffektivitet optimering

 • Underhåll och service av VVS-system

 • Planering och design av VVS-system

 • Rördragning av VVS-ledningar

 • Installation av VVS-armaturer

 • Installation av avloppssystem

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

En del av Assemblin

© SAMSONS RÖR AB

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

Din VVS-montör i Stockholm