Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Hur fungerar det?

Högtrycksspolning är en effektiv rengöringsmetod som ofta används för att avlägsna orenheter som kan ackumuleras i rören över tid. Samsons Rör innehar en specialutrustad pump som genererar högt tryck på vattnet, som sedan riktas in i rören genom ett speciellt munstycke. Detta höga tryck bryter ner och spolar bort eventuella blockeringar, fettavlagringar, rost, kalk och andra föroreningar som kan finnas i rören.

Auktoriserade enligt STVF

För företagslokaler är högtrycksspolning en förebyggande åtgärd för att undvika problem som till exempel stopp i avloppet eller läckage på grund av igensatta rör. Genom att regelbundet utföra högtrycksspolning kan man förlänga livslängden på rörsystemet och undvika kostsamma reparationer och avbrott i verksamheten.

Rena fungerande rörsystem

Bli ett företag som inte bara städar ytskiktet veckovis, utan också rengör rörsystemen.

Rena fungerande rörsystem

Bli ett företag som inte bara städar ytskiktet veckovis, utan också rengör rörsystemen.

Rena fungerande rörsystem

Bli ett företag som inte bara städar ytskiktet veckovis, utan också rengör rörsystemen.

Rena fungerande rörsystem

Bli ett företag som inte bara städar ytskiktet veckovis, utan också rengör rörsystemen.

Fördelar med högtrycksspolning

Jämfört med andra rengöringsmetoder går högtrycksspolning oftast mycket snabbt. Det krävs inte lika mycket tid och arbetskraft för att utföra processen, vilket kortar ned driftstoppet i verksamheten och därav kostnaden.

Högtrycksspolning är även en miljövänlig metod eftersom den inte kräver användning av kemikalier eller andra potentiellt skadliga ämnen. Det är en rent mekanisk process som endast använder vatten för att rengöra rören. Rör som inte rengörs ordentligt kan bli en grogrund för bakterier, mögel och andra mikroorganismer som kan utgöra en hälsorisk. Högtrycksspolning hjälper till att avlägsna dessa orenheter och skapar därmed en renare och säkrare arbetsmiljö för anställda.

Samsons Rör erbjuder:

 • Inspektion och förberedelse

 • Utrustning och tryckinställning

 • Effektiv högtrycksspolning 

 • Noggrann rengöring

 • Tidseffektiv process

 • Kort driftstörning 

 • Miljövänlig utrustning

 • Bättre flöde i rörsystemet

 • Minskade hälsoproblem

 • Utförlig dokumentation

 • Förebyggande åtgärd

 • Kostnadsbesparing

Fördelar med högtrycksspolning

Jämfört med andra rengöringsmetoder går högtrycksspolning oftast mycket snabbt. Det krävs inte lika mycket tid och arbetskraft för att utföra processen, vilket kortar ned driftstoppet i verksamheten och därav kostnaden.

Högtrycksspolning är även en miljövänlig metod eftersom den inte kräver användning av kemikalier eller andra potentiellt skadliga ämnen. Det är en rent mekanisk process som endast använder vatten för att rengöra rören. Rör som inte rengörs ordentligt kan bli en grogrund för bakterier, mögel och andra mikroorganismer som kan utgöra en hälsorisk. Högtrycksspolning hjälper till att avlägsna dessa orenheter och skapar därmed en renare och säkrare arbetsmiljö för anställda.

Samsons Rör erbjuder:

 • Inspektion och förberedelse

 • Utrustning och tryckinställning

 • Effektiv högtrycksspolning 

 • Noggrann rengöring

 • Tidseffektiv process

 • Kort driftstörning 

 • Miljövänlig utrustning

 • Bättre flöde i rörsystemet

 • Minskade hälsoproblem

 • Utförlig dokumentation

 • Förebyggande åtgärd

 • Kostnadsbesparing

Fördelar med högtrycksspolning

Jämfört med andra rengöringsmetoder går högtrycksspolning oftast mycket snabbt. Det krävs inte lika mycket tid och arbetskraft för att utföra processen, vilket kortar ned driftstoppet i verksamheten och därav kostnaden.

Högtrycksspolning är även en miljövänlig metod eftersom den inte kräver användning av kemikalier eller andra potentiellt skadliga ämnen. Det är en rent mekanisk process som endast använder vatten för att rengöra rören. Rör som inte rengörs ordentligt kan bli en grogrund för bakterier, mögel och andra mikroorganismer som kan utgöra en hälsorisk. Högtrycksspolning hjälper till att avlägsna dessa orenheter och skapar därmed en renare och säkrare arbetsmiljö för anställda.

Samsons Rör erbjuder:

 • Inspektion och förberedelse

 • Utrustning och tryckinställning

 • Effektiv högtrycksspolning 

 • Noggrann rengöring

 • Tidseffektiv process

 • Kort driftstörning 

 • Miljövänlig utrustning

 • Bättre flöde i rörsystemet

 • Minskade hälsoproblem

 • Utförlig dokumentation

 • Förebyggande åtgärd

 • Kostnadsbesparing

Fördelar med högtrycksspolning

Jämfört med andra rengöringsmetoder går högtrycksspolning oftast mycket snabbt. Det krävs inte lika mycket tid och arbetskraft för att utföra processen, vilket kortar ned driftstoppet i verksamheten och därav kostnaden.

Högtrycksspolning är även en miljövänlig metod eftersom den inte kräver användning av kemikalier eller andra potentiellt skadliga ämnen. Det är en rent mekanisk process som endast använder vatten för att rengöra rören. Rör som inte rengörs ordentligt kan bli en grogrund för bakterier, mögel och andra mikroorganismer som kan utgöra en hälsorisk. Högtrycksspolning hjälper till att avlägsna dessa orenheter och skapar därmed en renare och säkrare arbetsmiljö för anställda.

Samsons Rör erbjuder:

 • Inspektion och förberedelse

 • Utrustning och tryckinställning

 • Effektiv högtrycksspolning 

 • Noggrann rengöring

 • Tidseffektiv process

 • Kort driftstörning 

 • Miljövänlig utrustning

 • Bättre flöde i rörsystemet

 • Minskade hälsoproblem

 • Utförlig dokumentation

 • Förebyggande åtgärd

 • Kostnadsbesparing

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

En del av Assemblin

© SAMSONS RÖR AB

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

Din VVS-montör i Stockholm