Kan vi minska antal stopp?

Kan vi minska antal stopp?

Kan vi minska antal stopp?

Kan vi minska antal stopp?

Säker Vatten AB utforskar en banbrytande idé: Kan mindre rördimensioner minska stoppen i spillvattensystemen?

Med flöden som minskat sedan 1970-talet, har ni flertal stora aktörer inom VVS- och energibranschen delat sina tankar, bland annat Samsons Rör. FI artikeln som Energi & Miljö publicerade igår kan vi käsa om positiva effekter av smalare rör, med det nämns också att denna förändring kan innebära att systemtet inte blir självrensande.

Stefan Ring, VD för Samsons Rör, betonar vikten av att standarden av byggnadens bjälklag vid ingjutning av avloppsgrodor inte får bli tunnare ifall rördimensionen minskas. Det kan dock vara svårt att göra bjälklaget tunnare än det är idag eftersom det kan påverka byggnadens bärighet och ljudisolering negativt.

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

Avloppsjour i Stockholm 24/7

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

En del av Assemblin

© SAMSONS RÖR AB

© SAMSONS RÖR AB | En del av Assemblin | GDPR

Din VVS-montör i Stockholm